• TTB Thai Intertrade Co., Ltd.

  • 0-2226-6456

  • 08-6313-6950

SET-F65

ชุดฝักบัวมือถือ

หัวสี่เหลี่ยม แบบใหม่

1.หัวฝักบัวมือถือ

2.สายสแตนเลสเป็นดับเบิ้ลล็อค สายยาว 1.5 เมตร

3.ขอแขวนพร้อมน็อตยึด

รหัสสินค้า : SET-F65