• TTB Thai Intertrade Co., Ltd.

  • 0-2226-6456

  • 08-6313-6950

SET-F111

ชุดฝักบัวมือถือ

สามารถปรับระดับน้ำได้ 5 ระดับ

 

1.หัวฝักบัวมือถือ
2.สายสแตนเลสเป็นดับเบิ้ลล็อค 
สายยาว 1.5 เมตร

3.ขอแขวนพร้อมน็อตยึด

รหัสสินค้า : SET-F111