• TTB Thai Intertrade Co., Ltd.

  • 0-2226-6456

  • 08-6313-6950

SET-F170

ชุดฝักบัวมือถือ
มีไฟ 7 สี เปลี่ยนสีตามอุณภูมิของน้ำ
(ต้องใช้แรงดันน้ำสูง เพื่อให้เม็ดสีเกิดสี)


1.หัวฝักบัวมือถือ
2.สายสแตนเลสเป็นดับเบิ้ลล็อค 
สายยาว 1.5 เมตร

3.ขอแขวนพร้อมน็อตยึด

รหัสสินค้า : SET-F170